December 28, 2022

UZTELECOMda gender tenglik: ayollar yetakchilik qilmoqda

UZTELECOMda xotin-qizlar uchun bir xil huquqlar, imtiyozlar, burchlar va imkoniyatlarning tengligiga erishishga qaratilgan, gender tenglikka asoslangan strategiya mavjud.

Ayni paytda Kompaniya bu yo‘nalishda tizimli ishlarni amalga oshirmoqda.


Гендер равенство в UZTELECOM: женщины лидируют

UZTELECOM имеет стратегию, основанную на гендерном равенстве, направленную на достижение равенства прав, привилегий, обязанностей и возможностей для женщин

В настоящее время Компания проводит системную работу в этом направлении.