Soha yangiliklari
October 6, 2021

Ijro nazoratida intizom muhim

“O‘zbektelekom” AKning “Telekommunikatsiya va personalni rivojlantirish markazi” filialida bo‘lib o‘tgan navbatdagi o‘quv seminar doirasida ayni shu masalalar muhokama qilindi.

Kompaniya ijroiya apparati, boshqarma, xizmat va bo‘limlari hamda tarkibidagi filiallarining mas’ul rahbar va mutaxassislari ishtirok etgan seminarda “Hujjatlar bilan ishlash, ijro nazoratini tashkil etish, ijro intizomi holatini doimiy o‘rganish va monitoringini yuritish tartibi. Korxonalarda arxiv ishini rejalashtirilish va bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot tayyorlash tartibi” haqida batafsil ma’lumot berildi.

Mavzular yuzasidan seminarga maxsus mutaxassislar jalb qilindi. Xususan, Kompaniyaning hujjat almashinuvi va nazorat xizmati boshlig‘i Avaz Tursunov, shu xizmatning oliy toifali inspektori Dilbar Ibragimova, shuningdek, katta inspektori (arxivshunos) Nodirjon Nasirillayevlar seminar ishtirokchilarini qiziqtirgan savollar bo‘yicha atroflicha javob berishdi.

Uzcloud.uz videokonferensiya tizimi orqali o‘tkazilgan o‘quv seminar karantin talablari doirasida tashkil qilindi va unda Kompaniya filiallarining muhandis-texnik xodimlari ishdan ajralmagan tarzda ishtirok etdi.

***

При исполнительном контроле важна дисциплина

Эти вопросы обсуждались на очередном обучающем семинаре, который состоялся в филиале «Центр развития телекоммуникаций и персонала» АК «Узбектелеком».

На семинаре, в котором приняли участие ответственные руководители и специалисты исполнительного аппарата, управлений и отделов, а также филиалов Компании, была представлена подробная информация о порядке ведения работы с документами, организации контроля за исполнением, постоянном изучении состояния исполнительского контроля и ведении мониторинга, а также порядке планирования архивной работы на предприятиях и подготовки отчетов о выполненной работе.

К семинару по заявленным темам были привлечены соответствующие специалисты. В частности, на вопросы участников семинара подробно ответили начальник службы документооборота и контроля Аваз Турсунов, инспектор высшей категории службы Дилбар Ибрагимова и старший инспектор (архивариус) Нодиржон Насириллаев.

Обучающий семинар, проведенный посредством системы видеоконференцсвязи Uzcloud.uz, был организован в соответствии с карантинными требованиями, в нем без отрыва от работы приняли участие инженеры и техники филиалов Компании.

@uztelecomuz

@uztelecompress