July 28, 2022

Hamkorlik memorandumi imzolandi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali va “O‘zbektelekom” AK Toshkent filiali o‘rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi.
Mazkur memorandum Filialda ta’lim sifati barqarorligini yaxshilash, ta’lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlash, jahon ilm-fani va ta’lim dasturlari bilan hamohangligini ta’minlash, shuningdek filialni iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlarini qondiruvchi, zamonaviy bilimga ega oliy ma’lumotli, ilmiy salohiyatli bitiruvchilar va mutaxassislar bilan ta’minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, “O‘zbektelekom” AK Toshkent filialida laboratoriya, amaliyot mashg‘ulotlari va professor-o‘qituvchilar uchun malaka oshirishni tashkil etish masalalari ham kiritilgan.

Подписан меморандум о сотрудничестве

Подписан меморандум о сотрудничестве между Нурафшанским филиалом Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми и Ташкентским филиалом АК «Узбектелеком».

Данный меморандум направлен на повышение устойчивости качества образования в филиале, укрепление интеграции образования, науки и производства, гармонизацию с мировой наукой и образовательными программами, а также обеспечение филиала высококвалифицированными выпускниками и специалистами, обладающими современными знаниями, отвечающими потребностям отраслей экономики.

Наряду с этим, в Ташкентский филиал АК «Узбектелеком» включены вопросы организации лабораторных, практических занятий и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.